foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Thị Diễm Kiều; Huỳnh Tấn Khương (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 79Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.74 / K309. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

- Hệ thống sở lý luận về kế toán nợ phải thu, phải trả;

- Phân tích thực trạng kế toán nợ phải thu, phải trả tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh;

- Đánh giá công tác kế toán nợ phải thu, phải trả tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh;

- Đề xuất các giải pháp kiến nghị hoàn thiện kế toán nợ phải thu, phải trả tại Doanh nghiệp tư nhân Minh Đức – Thành phố Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn