foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Hà Minh Hiền; Bùi Thanh Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:657.46/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu thực trạng kế toán thuế giá trị gia tăng và công tác nộp thuế giá trị gia tăng tại Công ty Xăng dầu Trà Vinh – TP Trà Vinh – tỉnh Trà Vinh. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán thuế giá trị gia tăng và công tác nộp thuế giá trị gia tăng tại Công ty Xăng Dầu Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn