foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lâm Ngọc Hà; Bùi Thanh Long (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2021.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.46/ H100. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Đề tài '' kế toán thuế GTGT tại công ty Đầu tư và Phát triển Nguyên Phúc '' được nghiên cứu nhằm phân tích, đánh giá thực trạng kế toán thuế GTGT tại công ty từ đó đưa ra những giải pháp để công tác kế toán thuế GTGT được hoàn thiện và đạt được hiệu quả hơn.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn