foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lý Thị Mỹ Hiền; Phạm Văn Cà (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 116Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 657.8/ H305. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Phân tích và đánh giá thực trạng công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận tại Công ty CP xây dựng Phú Thành. Từ đó, có thể đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận của công ty.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn