foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Huỳnh Thị Hồng Nhung, Lâm Thị Mỹ Lan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 56Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 680.0959786 / Nh513. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phát triển làng nghề đan đát thủ công mỹ nghệ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2014 – 2016 từ đó đề xuất phương hướng, giải pháp nhằm phát triển ngành nghề đan đát thủ công mỹ nghệ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề đan đát - thủ công mỹ nghệ xã Lương Hòa, huyện Châu Thành;

- Đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển bền vững cho làng nghề đan đát thủ công mỹ nghệ.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn