foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Thạch Thị Hiền, Lâm Thị Mỹ Lan (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 54Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 338.40959786 / H305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Đề tài này nhằm nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Trà Vinh, từ đó đề ra giải pháp phát triển ngành du lịch sinh thái tỉnh Trà Vinh nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Trà Vinh;

- Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch sinh thái tỉnh Trà Vinh;

- Đề xuất giải pháp phát triển du lịch sinh thái tỉnh Trà Vinh.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn