foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Bích Tiền, ThS. Dương Hoàng Oanh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 43Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 T305. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Tham gia thực tế quy trình ương nuôi ấu trùng tôm thẻ chân trắng trong bể composite 2m3.

Nội dung:

+ Xử lý nước và chuẩn bị bể ương.

+ Ương giống tôm thẻ chân trắng trong bể composite thể tích 2 m3.

+ Chăm sóc và quản lý.

+ Phòng và trị bệnh cho ấu trùng tôm thẻ chân trắng.

+ Vệ sinh bể

+ Chuẩn bị nước

+ Lấp ấu trùng tôm thẻ chân trắng

+ Kết quả sau quá trình nuôi


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn