foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Diễm Thu, ThS. Dương Hoàng Oanh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 42Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 Th500. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Nuôi tăng sinh cung cấp tảo giống Chaetoceros gracilis cho nuôi sinh khối phục vụ cho sản xuất giống.

Tìm ra lượng tảo gốc ban đầu phù hợp cho nuôi tăng sinh.

Nội dung:

Nuôi cấy tăng sinh tảo Chaetoceros gracilis

Kiểm tra và xác định mật độ của tảo Chaetoceros gracilis.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn