foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Vũ Phong, ThS. Nguyễn Thị Trúc Linh (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 38Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 639.8 Ph431. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Góp phần áp dụng khoa học kỹ thuật vào nghề nuôi tôm thẻ chân trắng theo quy trình công nghiệp ở Trà Vinh.

Đánh giá tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng theo quy trình khép kín tại huyện cầu ngang tỉnh Trà Vinh.

Nội dung:

Theo dõi các yếu tố môi trường như: pH, độ kiềm, tỷ lệ sống, thức ăn.

Đánh giá tốc độ tăng trưởng của tôm thẻ chân trắng.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn