foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Thị Thùy Trinh.

GVHD: Nguyễn Văn Vũ An.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: . Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chi tiêu cho y tế của các nông hộ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh, từ đó lựa chọn giải pháp thích hợp để cải thiện đời sống, nâng cao sức khỏe cho các nông hộ tại tỉnh Trà Vinh

Mục tiêu cụ thể:

- Đánh giá thực trạng về tình hình sử dụng dịch vụ y tế cũng như chi tiêu cho y tế của các nông hộ tại địa bàn tỉnh Trà Vinh;

- Phân tích những yếu tố tác động đến quyết định chi tiêu cho y tế của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Từ đó đề xuất chọn ra giải pháp thích hợp;

- Đề xuất một số giải pháp giúp nông hộ tham gia bảo hiểm y tế tại địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn