foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lê Nguyễn Nhật Anh; Lê Trung Hiếu (GV hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 62Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh: 332.7 / A107. Vị trí: Phòng đọc.

Mục tiêu của đề tài:

Phân tích hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Huyện Cù Lao Dung giai đoạn 2014 đến 2016. Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng trong thời gian sắp tới.

Mục tiêu cụ thể:

- Phân tích thực trạng cho vay đối với hộ sản xuất tai Agribank Cù Lao Dung giai đoạn 2014 đến 2016;

- Đánh giá hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Agribank Cù Lao Dung giai đoạn 2014 đến 2016;

- Đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện và nâng cao hiệu quả hoạt động cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng trong thời gian sắp tới.

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn