foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Lý Thiên Trang; ThS. Nguyễn Đình Chiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 48Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.6200959799/ Tr106. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Các nhạc khí Khmer đã được tồn tại và phát triển đến hôm nay chủ yếu nhờ vào phương pháp truyền ngón và truyền khẩu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Xong hiện nó đang có nguy cơ mai một dần theo thời gian, bởi các trào lưu âm nhạc hiện đại lấn át, theo thời thời gian các loại hình nghệ thuật âm nhạc của người Khmer cũng sẽ bị mai một dần. Với vần đề cấp bách này, mục đích đề tài nhằm hướng đến: Việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các loại hình nghệ thuật âm nhạc đặc biệc là loại hình nghệ thuật Châm Riêng Cha pay; tôn vinh nghệ nhân biểu diễn Châm Riêng Cha pay ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn loại hình nghệ thuật đang bị quên lãng này; giúp cho nguời Khmer có thể hiểu hơn về giá trị văn hóa nghệ thuật của các nhạc cụ truyền thống đối với bản sắc riêng của dân tộc mình.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn