foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Diệp Thị Yến; ThS. Thạch Thị Rọ Mu Ni (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 47Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 394.26959799/ Y603. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhằm để giúp bản thân thêm hiểu rõ hơn về văn hóa truyền thống của dân tộc, đề cao tầm quan trọng và ý nghĩa của lễ hội Phật giáo nhất là lễ dâng y Kathina cần phải bảo tồn và phát huy để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt đời sống văn hóa tâm linh của người Khmer và góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần cho mọi người. Để từ đó giúp phát huy truyền thống đoàn kết giữa các dân tộc cùng cộng cư sinh sống với nhau trong một khu vực. Đặc biệt làm cho đời sống văn hóa của người dân ngày thêm phong phú, đa dạng cả về hình thức lẫn nội dung đề cao các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nhằm biết được quá trình, thời gian diễn ra lễ hội, hiểu được ý nghĩa cũng như nguồn gốc của lễ hội, các lễ vật được dùng trong lễ hội. Từ đó góp phần phát huy và gìn giữ các giá trị tốt đẹp của dân tộc. Chỉ ra được nét đặc trưng văn hóa trong lễ hội cũng như các giá trị đặc sắc của lễ hội Kathina của người Khmer xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Góp phần để cộng đồng người Khmer và các dân tộc khác cùng cộng cư sẽ kết nối với nhau nhiều hơn, sống gần gũi và thân thiện, đoàn kết với nhau hơn. Qua việc tìm hiểu nghiên cứu sẽ đưa ra một số giải pháp góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội. Góp phần quảng bá nét văn hóa con người Khmer Nam Bộ nói chung và người Khmer ở xã Tuân Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn