foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Kim Thị Thanh; ThS. Lâm Thị Thu Hiền (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 60Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.620059786/ Th107. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Trong đề tài này, chúng tôi tập trung nghiên cứu sâu hơn thể loại dàn nhạc cưới của người Khmer và các giá trị của dàn nhạc lễ cưới làm nổi bật lên diện mạo và ý nghĩa của nó trong xã hội cổ truyền. Đồng thời nghiên cứu sự tồn tại và biến đổi của dàn nhạc lễ cưới của người Khmer huyện Tiểu Cần. Hệ thống các nhạc khí, hệ thống bày bản nhạc cưới, trình tấu âm nhạc trong lễ cưới làm nổi bật những đặc điểm, phong cách của một thể loại âm nhạc truyền thống. Nhận diện các vai trò, giá trị và đồng thời đề xuất một số thực trạng và phương hướng bảo tồn dàn nhạc cưới của người Khmer đưa âm nhạc nhạc đến với cuộc sống dân tộc phục vụ cho dân tộc người Khmer huyện Tiểu Cần.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn