foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Trần Hồng Quế Hương; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 45Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 781.620959799/ H561. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khóa luận giới thiệu khái quát về dàn nhạc Ngũ âm, nêu chi tiết về từng loại nhạc cụ trong dàn nhạc Ngũ âm. Làm rõ vai trò của dàn nhạc Ngũ âm trong lễ hội dân gian của người Khmer xã Lâm Kiết, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Qua đó nêu một số hoạt động bảo tồn và giải pháp nhằm giữ gìn nhạc Ngũ âm trong lễ hội dân gian của người Khmer nơi đây.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn