foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Phan Như Ý; ThS. Nguyễn Đình Chiểu (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 65Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 390.0959786/ Y600. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nghiên cứu về tục thờ cúng tổ tiên của người Khmer ở xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang là nhằm nhận diện vai trò, làm rõ thêm những gía trị và nguồn gốc của việc thờ cúng ông bà, tổ tiên của cư dân Khmer ở xã Mỹ Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nói riêng và huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh nói chung. Từ thực tế nghiên cứu, bài làm hướng đến việc so sánh, tìm ra những nét tương đồng và dị biệt giữa tục thờ cúng tổ tiên của người Khmer với người Việt.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn