foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Tăng Duy Phát; ThS. Sơn Cao Thắng (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 71Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 294.3438/ Ph110. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Nhận diện đặc điểm nghi thức, đặc trưng giá trị văn hóa cúng đầu ghe Ngo trong đời sống văn hóa tinh thần của người Khmer, đặc biệt là trong tín ngưỡng của người Khmer. Cung cấp một nghiên cứu trường hợp về nghi thức cúng đầu nge Ngo trong văn hóa người Khmer Nam Bộ vào bức tranh nghiên cứu trong ngành Văn hóa học. Cung cấp thêm nguồn tài liệu, cho các nhà nghiên cứu, lý luận, nhà quản lý văn hóa về lễ hội, nghi thức cổ truyền của người Khmer Nam Bộ.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn