foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:Tác giả: Nguyễn Tuyết Nhi; ThS. Kiều Văn Đạt (người hướng dẫn).

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 40Tr, kích thước: 30cm. Số định danh: 305.895932/ Nh300. Vị trí: Phòng Tự Nghiên cứu.

Mục tiêu nghiên cứu:

Khóa luận phân tích rõ vai trò của chùa Kandal cũng như tầm quan trọng của ngôi chùa đối với việc lưu giữ các giá trị, bảo tồn và phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa Khmer tại xã Hòa Ân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Từ kết quả nghiên cứu sẽ đề xuất giải pháp trong vấn đề bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc, bên cạnh đó khai thác tìm năng văn hóa để phát triển du lịch, thông qua du lịch để giới thiệu, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của cộng đồng người Khmer trong quá trình hội nhập.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn