foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Võ Phước Hưng, Trầm Hoàng Nam.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2017. Mô tả: 155Tr, kích thước: 30cm

Nội dung:

Chương 1: Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản. Chương 3: Xử lý văn bản cơ bản với Microsoft Word 2013. Chương 4: Xử lý bảng tính cơ bản với Microsoft Excel 2013. Chương 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản với Microsoft Powerpoint 2013. Chương 6: Sử dụng internet cơ bản.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn