foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Văn Sia.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2013.

Mô tả: 86Tr. Tài liệu giảng dạy. Bộ môn Quản trị Văn phòng - Thư viện

Nội dung.

Chương 1: Trình bày Khái quát chung về đàm phán . Chương 2: Trình bày ảnh hưởng của yếu tố văn hoá đến đàm phán. Chương 3: Xác định các giai đoạn trong tiến trình đàm phán. Chương 4: Phân tích quá trình trong hợp đồng kinh tế. Chương 5: Xây dựng đề cương kế hoạch đàm phán. Chương 6: Xác định các kinh nghiệm quan trọng để đàm phán. Chương 7: Vận dụng một số tình huống thương lượng trong kinh doanh.

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Ngọc Diệp.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2013.

Mô tả: 26Tr. Tài liệu giảng dạy. BM Việt Nam Học.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về hoạt náo trong du lịch. Chương 2: Trò chơi - Qui trình tổ chức một trò chơi. Chương 3: Thực hiện tổ chức trò chơi trong hoạt động đội - nhóm.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Ths. Nguyễn Thanh Hùng.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2013.

Mô tả: 211Tr. Tài liệu giảng dạy. BM Quản trị Văn phòng - Thư viện

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung về kinh tế học. Chương 2: Cung, cầu và giá thị trường. Chương 3: Lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng. Chương 4: Lý thuyết về sản xuất và chi phí. Chương 5: Hành vi của các doanh nghiệp trong các loại thị trường. Chương 6: Tổng sản phẩm quốc dân và tổng sản phẩm quốc nội. Chương 7: Lạm phát và thất nghiệp. Chương 8: Tổng cầu và chính sách tài khóa.

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Phạm Văn Tuân.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2013.

Mô tả: 78Tr. Tài liệu giảng dạy. Bộ môn Quản trị Văn phòng - Thư viện

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung về giao tiếp.

1/ Khái niệm, phân loại, quá trình giao tiếp. 2/ Chức năng và vai trò của giao tiếp. 3/ Hình thức và phương tiện giao tiếp. 4/ Kỹ năng giao tiếp. 5/ Nguyên tắc và chuẩn mực trong giao tiếp.

Chương 2: Một số kỹ năng giao tiếp cơ bản.

1/ Nghi thức trong giao tiếp. 2/ Kỹ năng tạo ấn tượng ban đầu. 3/ Kỹ năng lắng nghe. 4/ Kỹ năng thuyết trình. 5/ Kỹ năng phản hồi.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Dương Tuấn Vũ.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2016.

Mô tả: 64Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Không gian, tư thế làm việc với máy tính. Chương 2: Kỹ thuật gõ chữ 10 ngón. Chương 3: Thực hành sử dụng kỹ thuật gõ chữ 10 ngón đạt tốc độ 20 đến 30 từ/phút.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn