foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Tác giả: TS. Nguyễn Thái Sơn (chủ biên), ThS. Nguyễn Ngọc Đan Thanh, ThS. Đoàn Phước Miền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018. Mô tả: 184Tr,

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về lập trình. Chương 2: Ngôn ngữ lập trình C. Chương 3: Cấu trúc điều khiển. Chương 4: Phân tích thiết kế hàm. Chương 5: Hàm. Chương 6: Biến con trỏ. Chương 7: Kiểu dữ liệu cấu trúc. Chương 8: Tập tin

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Ngọc Đan Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 98Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Thiết kế thuật toán cho bài toán. Chương 2. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình C. Chương 3. Lập trình giải bài toán bằng ngôn ngữ C. Chương 4. Phân tích thiết kế hàm. Chương 5. Ứng dụng mảng trong ngôn ngữ C. Chương 6. Biến con trỏ và chuỗi ký tự. Chương 7. Kiểu dữ liệu có cấu trúc.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Khắc Quốc, Nguyễn Ngọc Đan Thanh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 62Tr, kích thước: 30cm. Số định danh:

Nội dung:

Chương 1. Tổng quan về công nghệ thông tin. Chương 2. Ứng dụng và hướng phát triển. Chương 3. Phương pháp học tập hiệu quả.

 

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Võ Phước Hưng, Trầm Hoàng Nam.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2017. Mô tả: 155Tr, kích thước: 30cm

Nội dung:

Chương 1: Trình bày kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin. Chương 2: Sử dụng máy tính cơ bản. Chương 3: Xử lý văn bản cơ bản với Microsoft Word 2013. Chương 4: Xử lý bảng tính cơ bản với Microsoft Excel 2013. Chương 5: Sử dụng trình chiếu cơ bản với Microsoft Powerpoint 2013. Chương 6: Sử dụng internet cơ bản.

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Nhan Minh Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2017.

Mô tả: 150Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ Java. Chương 2: Xây dựng lớp trong Java. Chương 3: Các cấu trúc lệnh cơ bản trong Java. Chương 4: Kế thừa, trừu tượng và đa hình. Chương 5: Xử lý ngoại lệ. Chương 6: Thiết kế giao diện trong Java. Chương 7: Kết nối cơ sở dữ liệu với JDBC. Chương 8: Thiết lập kết nối Java với cơ sở dữ liệu. Chương 9: Phát triển ứng dụng Java kết nối cơ sở dữ liệu.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn