foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Xuân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 88Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Đại cương về lôgic học

Bài 1/ Đại cương về logic học. Bài 2/ Đối tượng và ý nghĩa của lôgic học

Chương 2: Các hình thức cơ bản của tư duy

Bài 1/ Khái niệm. Bài 2/ Phán đoán. Bài 3/ Suy luận. Bài 4/ Chứng minh - bác bỏ. Bài 5/ Các quy luật cơ bản của tư duy hình thức.

 

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Xuân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 79Tr.

Nội dung

Chương 1: Giáo dục học là một khoa học. Chương 2: Vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Chương 3: Mục đích, nguyên lý và các con đường giáo dục. Chương 4: Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Chương 5: Một số vấn đề cơ bản của người giáo viên.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 111Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Tâm lý.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung về ứng xử và ứng xử trong công sở. Chương 2: Các mối quan hệ trong công sở. Chương 3: Nghệ thuật ứng xử với công việc. Chương 4: Ứng phó với Stress.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Phạm Văn Tuân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 134Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Tâm lý.

Nội dung:

Chương 1: Mô tả tổng quan về giao tiếp - ứng xử. Chương 2: Các kỹ năng giao tiếp cơ bản. Chương 3: Giao tiếp - ứng xử với cấp trên. Chương 4: Giao tiếp - ứng xử với đồng nghiệp. Chương 5: Giao tiếp - ứng xử với cấp dưới. Chương 6: Ứng phó với Stress.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Huỳnh Minh Như Hương.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 140Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Những vấn đề chung của tâm lý học. Chương 2: Cơ sở hình thành tâm lý người. Chương 3: Sự hình thành và phát triển tâm lý - ý thức. Chương 4: Hoạt động nhận thức. Chương 5: Đời sống tình cảm - ý chí. Chương 6: Sự hình thành và phát triển nhân cách.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn