foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Ngô Thị Kim Dung.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 33Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Bài 1: Kết tinh. Bài 2. Định phân Axit Bazơ. Bài 3: Định phân Oxy hóa - khử. Bài 4: Điều chế dung dịch Bazơ chuẩn NaOH 0,1N. Bài 5: Dung dịch đệm. Bài 6: Vận tốc phản ứng. Bài 7: Cân bằng hóa học.

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Trinh, Dương Thị Huyền.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

Mô tả: 253Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Các nguyên tố nhóm chính (nhóm A). Chương 2: Các nguyên tố chuyển tiếp (nhóm B). Chương 3: Thực hành.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Ngô Thị Kim Dung.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 152Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

PHẦN I HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG

Chương 1: Cấu tạo nguyên tử và bảng hệ thống tuần hoàn. Chương 2: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học. Chương 3: Dung dịch. Chương 4: Điện hóa học.

PHẦN II: HÓA VÔ CƠ

Chương 1: Nguyên tố phi kim nhóm VIIA. Chương 2: Các kim loại nhóm A. Chương 3: Kim loại nhóm B (kim loại chuyển tiếp).

PHẦN III: HÓA HỮU CƠ

Chương 1: Đại cương về hóa học hữu cơ. Chương 2: HydrocCarbon. Chương 3: Dẫn xuất của HydrocCarbon.

 

User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active

Tác giả: Lê Thị Mộng Thường.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Sinh học tế bào. Chương 2: Sinh học phân tử. Chương 3: Di truyền học. Chương 4: Thực hành.

User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive

Tác giả: Trần Vũ Thiên.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 265Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Phần I: Cơ sở lý thuyết

Chương 1: Đại cương về hóa hữu cơ. Chương 2: Đồng phân. Chương 3: Các loại hiệu ứng trong hóa hữu cơ. Chương 4: Phản ứng hữu cơ. Chương 5. Hydrocarbon no. Chương 6. Hydrocarbon không no. Chương 7. Hydrocarbon thơm. Chương 8. Dẫn xuất Halogen của Hydrocarbon. Chương 9. Alcol - Phenol. Chương 10. Hợp chất Carbonyl. Chương 11. Glucid. Chương 12: Axit Carboxylic và dẫn xuất. Chương 13: Hợp chất chứa Nitơ. Chương 14: Hợp chất dị vòng.

Phần II: Thực hành.

Chương 1: Đại cương. Chương 2: Các bài thí nghiệp.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn