foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Phấn.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 122Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Cấu tạo chất. Chương 2: Dung dịch. Chương 3: Điện hóa học. Chương 4: Phi kim. Chương 5: Các kim loại nhóm A. Chương 6: Kim loại nhóm B (kim loại chuyển tiếp). Chương 7: Thực hành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn