foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Phùng Thị Phượng Khánh.

Trường Đại học Trà Vinh, năm 2014.

Mô tả: 47Tr. Kính thước: 30cm.

Nội dung.

Chương 1: Tổng quan về nghệ thuật lãnh đạo. Chương 2: Quyền lực và sự ảnh hưởng. Chương 3: Động viên nhân viên. Chương 4: Phẩm chất và kỹ năng lãnh đạo. Chương 5: Phong cách lãnh đạo.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn