foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Hiền, ThS. Bùi Thị Thu Thủy.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2019.

Mô tả: 165Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Chức năng các phần tử bảo vệ và điều khiển. Chương 2: Các phương pháp mở máy và hãm điện. Chương 3: Phân tích các sơ đồ mạch điện thông dụng. Chương 4: Phân tích sơ đồ mạch điện ứng dụng trong công nghiệp. Chương 5: Thiết kế các mạch điện theo yêu cầu thực tế dùng phần mềm mô phỏng Cade-Simu.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn