foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Bùi Phước Hảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 156Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Trình bày khái niệm về hệ thống cấp nước. Chương 2. Trình bày xử lý nước thiên nhiên. Chương 3. Phân tích tính toán hệ thống cấp nước cho khu vực. Chương 4. Tính toán hệ thống cấp nước công trường xây dựng. Chương 5. Tính toán thoát nước bên ngoài công trình. Chương 6. Phân tích hệ thống cấp nước trong nhà. Chương 7. Phân tích hệ thống thoát nước trong nhà.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn