foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Ngọc Xuân.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 79Tr. Tài liệu giảng dạy.

Nội dung:

Chương 1: Giáo dục học là một khoa học. Chương 2: Vai trò của giáo dục đối với sự hình thành và phát triển nhân cách. Chương 3: Mục đích, nguyên lý và các con đường giáo dục. Chương 4: Hệ thống giáo dục quốc dân Việt Nam. Chương 5: Một số vấn đề cơ bản của người giáo viên.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn