foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. Nguyễn Thị Thúy (chủ biên), ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2023. Mô tả: 103Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Khái quát chung về giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ em. Chương 2. Quá trình giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Chương 3. Nội dung giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Chương 4. Phương pháp giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Chương 5. Hình thức giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non. Chương 6. Thực hành giáo dục giá trị sống và kĩ năng sống cho trẻ mầm non.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn