foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: TS. GVC. Nguyễn Trọng Lăng, NGND. TS. Thái Văn Long.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 153Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1. Những vấn đề chung về quản lý giáo dục. Chương 2 Hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục đào tạo.Chương 3 Công tác kế hoạch trong trường tiểu học. Chương 4 Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục trong trường tiểu học. Chương 5 Người cán bộ quản lý giáo dục tiểu học và xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn