foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Ái Mỹ.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2017.

 

Nội dung:

Chương I: Khoa học và nghiên cứu khoa học. Chương II: Các phương pháp nghiên cứu khoa học. Chương III: Các hình thức nghiên cứu khoa học. Chương IV: Cách thức tiến hành một đề tài nghiên cứu khoa học.

 

 

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn