foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phạm Trọng Phẫm.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 57Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Quản trị Kinh doanh.

Chương 1: Tổng quan về quản trị dự án. Chương 2: Lập kế hoạch và xác định các hạng mục dự án. Chương 3: Xác định các chủ thể và tổ chức dự án. Chương 4: Quản lý thời gian và tiến độ dự án. Chương 5: Quản lý chi phí dự án. Chương 6: Quản trị chất lượng. Chương 7: Quản lý rủi ro dự án đầu tư.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn