foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Lê Minh Tự, Phan Quốc Nghĩa.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 86Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan về giải thuật và cấu trúc dữ liệu. Chương 2: Các phương pháp tìm kiếm và sắp xếp cơ bản. Chương 3: Danh sách liên kết. Chương 4: Cấu trúc dữ liệu ngăn xếp (STACK) và hàng đợi (QUEUE). Chương 5: Cây và cây nhị phân. Chương 6: Cây nhị phân tìm kiếm. Chương 7: Đánh giá độ phức tạp thuật toán.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn