foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phan Quốc Nghĩa, Lê Minh Tự.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 122Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Cấu trúc dữ liệu tập tin. Chương 2: Sắp thứ tự ngoại. Chương 3: Bảng băm (HASH TABLE). Chương 4: B-TREE và bộ nhớ ngoài. Chương 5: Kỹ thuật thiết kế giải thuật.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn