foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Tạ Quí Phiều.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 92Tr. Kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm chung về quản lý dịch hại tổng hợp cây trồng. Chương 2: Cơ sở khoa học của quá trình  phòng trừ dịch hại tổng hợp cây trồng. Chương 3: Áp dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp. Chương 4: Ứng dụng biện pháp phòng trừ dịch hại tổng hợp trên một số loại cây trồng. Chương 5: Xây dựng chương trình huấn luyện.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn