foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Hồng Ửng.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 71Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Trồng trọt và Phát triển nông thôn.

Nội dung:

Chương 1: Tính chất, nhiệm vụ, vai trò, đặc điểm của công tác khuyến nông. Chương 2: Nguyên tắc và hệ thống tổ chức khuyến nông. Chương 3: Phương pháp khuyến nông và tiếp cận nông dân. Chương 4: Dạy và học trong khuyến nông. Chương 5: Thông tin và kỹ năng truyền thông trong khuyến nông. Chương 6: Trợ huấn cụ trong khuyến nông. Chương 7: Xây dựng chiến dịch, lập kế hoạch và đánh giá chương trình khuyến nông.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn