foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Lâm Quốc Nam.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 135Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Nông nghiệp Thủy sản.

Nội dung:

Chương 1: Các vần đề chung về bệnh cây. Chương 2: Một số bệnh hại quan trọng trên lúa. Chương 3: Một số bệnh hại quan trọng trên nhóm rau - đậu. Chương 4: Một số bệnh hại trên cây họ cà. Chương 5: Một số bệnh hại quan trọng trên ớt. Chương 6: Một số bệnh hại quan trọng trên dưa - bầu - bí. Chương 7: Một số bệnh hại trên nhóm cây có múi. Chương 8: Một số bệnh hại trên xoài. Chương 9: Một số bệnh hại trên nhãn. Chương 10: Một số bệnh hại quan trọng trên sầu riêng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn