foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Tăng Tấn Minh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2018.

Mô tả: 133Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương 1: giới thiệu chung về thiết bị nâng. Chương 2: các hệ thống truyền và dẫn động. Chương 3: chi tiết và cụm chi tiết đặt trưng. Chương 4: cơ cấu nâng và máy nâng đơn giản. Chương 5: các kiểu cần trục. Chương 6: máy vận chuyển liên tục. Chương 7: tính toán hệ thống băng tải.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn