foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Phạm Minh Triển.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 87Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Toán Học.

Nội dung:

Chương 1: Giới hạn dãy số, giới hạn hàm số một biến. Chương 2: Đạo hàm và vi phân của hàm một biến. Chương 3: Tích phân của hàm một biến. Chương 4: Phép tính vi phân hàm nhiều biến. Chương 5: Ma trận, định thức và hệ phương trình tuyến tính. Chương 6: Phương trình vi phân.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn