foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Đoàn Công Chánh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 72r. Tài liệu giảng dạy - Bộ Môn Xây dựng.

Nội dung:

Chương I : Xác định những vấn đề chung về pháp luật xây dựng. Chương 2: Quản lý nhà nước về xây dựng. Chương 3: Quy hoạch xây dựng. Chương 4: Xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình. Chương 5: Lựa chọn thầu và hợp đồng xây dựng. Chương 6: Xác định vi phạm và tranh chấp trong xây dựng.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn