foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: ThS. Trần Văn Khánh.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2022. Mô tả: 95Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

Chương mở đầu. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ của môn học. Chương 1. Cấu tạo hình học của hệ phẳng. Chương 2. Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng bất động. Chương 3. Xác định nội lực trong hệ phẳng tĩnh định chịu tải trọng di động.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn