foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Thảo.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 72Tr. Tài liệu giảng dạy - Khoa Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ.

Nội dung:

Bài 1: Những vấn đề chung của nhân học. Bài 2: Nguồn gốc và sự tiến hóa của loài người về mặt sinh học và văn hóa. Bài 3: Tộc người và các quá trình tộc người. Bài 4: Cộng đồng dân tộc ở Việt Nam. Bài 5: Các hiệp hội và phân tầng xã hội.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn