foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Phạm Thị Hồng Điệp.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 85Tr, kích thước: 29cm.

Nội dung:

Chương 1: Xác định tình hình chăn nuôi heo ở Việt Nam. Chương 2: Xây dựng chuồng trại nuôi heo. Chương 3: Công tác giống heo. Chương 4: Xác định thức ăn nuôi heo. Chương 5: Xác định kỹ thuật nuôi các loại heo. Chương 6: Vệ sinh phòng bệnh ở các loại heo. Chương 7: Quản lý sản xuất ở các trại heo. Chương 8: Thực hành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn