foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:


Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Nhi.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 74Tr, kích thước: 29cm

Nội dung:

Chương 1: Khái niệm giống, công tác giống, giới thiệu một số giống vật nuôi trong và ngoài nước. Chương 2: Khái niệm về tính trạng, các tính trạng dùng để kiểm tra, đánh giá trong công tác giống. Chương 3: Tạo dòng và nhân giống vật nuôi. Chương 4: Biện pháp quản lý giống vật nuôi. Chương 5: Đánh giá, quản lý các giống vật nuôi.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn