foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Hồng Nhi.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2013.

Mô tả: 67Tr. Tài liệu giảng dạy - Bộ môn Thủy sản.

Nội dung:

Chương 1: Tổng quan độc chất học. Chương 2: Một số độc chất trong thủy vực. Chương 3: Tác động và đánh giá rủi ro độc chất trong thủy vực. Chương 4: Hướng dẫn thực hành.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn