foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Nguyễn Thị Hoàng Yến.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014

Mô tả: 100Tr, kích thước: 30cm. Tài liệu giảng dạy - BM Sư phạm Mầm non.

Nội dung:

Chương I: Những vấm đềm chung về tâm lý học trẻ em. Chương II: Lịch sử hình thành và phát triển tâm lý học trẻ em. Chương III: Lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em. Chương IV: Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ trong năm đầu. Chương V: Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ tuổi nhà trẻ. Chương VI: Các dạng hoạt động của trẻ mẫu giáo. Chương VII: Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ tuổi mẫu giáo bé. Chương VIII: Sự phát triển tâm lý trẻ tuổi mẫu giáo nhỡ. Chương IX: Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ tuổi mẫu giáo lớn.


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn