foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Trần Công Phúc.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 58Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Một số vấn đề cơ bản của đạo đức học. Chương 2: Một số vấn đề chung về giáo dục đạo đức trong giai đoạn hiện nay. Chương 3: Vị trí, nhiệm vụ, nội dung môn đạo đức ở tiểu học. Chương 4: Phương pháp, phương tiện dạy học môn đạo đức ở tiểu học. Chương 5: Hình thức tổ chức dạy môn đạo đức. Chương 6: Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn đạo đức.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn