foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 4 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Inactive
 

Tác giả: Hồ Đức Huy.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2014.

Mô tả: 136Tr. Kích thước: 30cm. Số định danh:

Mục lục:

Chương 1: Những vấn đề chung.

Bài 1: Mục tiêu, nội dung chương trình, cấu trúc sách giáo khoa, sách giáo viên môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý. Bài 2: Một số phương pháp, hình thức dạy học đặc trưng các môn Tự nhiên và Xã hội, Khoa học, Lịch sử và Địa lý

Chương 2: Hướng dẫn dạy học theo chủ đề.

Bài 1: Hướng dẫn dạy học các chủ đề Con người và sức khỏe, Thực vật, Động vật. Bài 2: Hướng dẫn dạy học chủ đề Vật chất và năng lượng. Bài 3: Hướng dẫn dạy học chủ đề Xã hội. Bài 4: Hướng dẫn dạy học chủ đề Địa lý. Bài 5: Hướng dẫn dạy học chủ đề Lịch sử.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn