foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: Dương Thị Thu Ba.

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2015.

Mô tả: 54Tr. Kích thước: 30cm.

Mục lục:

Chương 1: Những vấn đề chung về phương pháp dạy học thủ công - kỹ thuật. Chương 2: Vận dụng các phương pháp dạy học thủ công - kỹ thuật ở tiểu học. Chương 3: Tổ chức các hoạt động học tập và làm theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy học.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn