foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

294.3855246 - Số nội bộ: 232
lrc@tvu.edu.vn
Liên hệ:User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

Tác giả: PGS. TS. Đỗ Quang Dương, TS. Nguyễn Thụy Việt Phương, ThS. Chung Khang Kiệt, ThS. Nguyễn Thành Tân

Trường Đại học Trà Vinh. Năm: 2016.

Mô tả: 272Tr, kích thước: 30cm.

Nội dung:

1  Giới thiệu ứng dụng Công nghệ Thông tin trong ngành Dược. 2  Trình bày văn bản khoa học. 3  Trình bày tài liệu tham khảo. 4  Trình bày cấu trúc phân tử. 5  Trình bày biểu đồ thống kê. 6  Giới thiệu trắc nghiệm giả thuyết thống kê . 7  Phân tích phân phối chuẩn. 8  Lấy mẫu ngẫu nhiên, xác định cỡ mẫu. 9  Phân tích thống kê mô tả. 10  Phân tích ANOVA một yếu tố. 11  Trắc nghiệm Chi bình phương x2. 12  Phân tích tương quan. 13  Phân tích hồi quy. 14  Khám phá thuốc mới và sàng lọc thuốc trên máy tính. 15  Thiết kế và tối ưu hóa công thức thuốc.

 


Trung tâm Học liệu - Phát triển Dạy và Học

Số 126 - Nguyễn Thiện Thành, Khóm 4, phường 5, Thành phố Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (+84).294.3855246 số nội bộ: 232. Fax: (+84).294.3855217. Email: lrc@tvu.edu.vn